Audit01

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Audit

Audit

Ako audítorka SKAU overujem individuálne účtovné závierky obchodných spoločností a účtovných jednotiek vo verejnom sektore.

  • Audítorské služby – priebežný audit, audit individuálnej účtovnej závierky, overenie súladu účtovnej závierky s výročnou správou

  • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva , spracovanie miezd, zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania, rekonštrukcia účtovníctva minulých rokov

  • Poradenské služby, vypracovanie podnikateľských zámerov a analýz, projekcia účtovných výkazov

  • Audit účtovnej závierky - overenie účtovnej závierky audítorom

  • Audit priebežných výkazov

  • Audit vnútorných kontrolných procesov

  • Overenie použitia finančných prostriedkov poskytovateľa

  • Audit efektívnosti v rámci podnikateľského subjektu

  • Audit použitých finančných prostriedkov z podporných programov

  • Previerka účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly


Špecializované audity


Pre klientov uskutočňujem aj tzv. hĺbkové audity hospodárenia vybraných spoločností napr. z hľadiska ochrany akcionára a hospodárenia manažmentu, v súvislosti s akvizíciami spoločnosti, ich transformáciami na iné právne formy apod.Výročné správy


Z našej legislatívy vyplýva povinnosť overiť výročné správy pred ich publikovaním. Táto služba súčasťou našich zmlúv o audítorskej činnosti pre každého nášho klienta.


Plán práce


Po uzatvorenie audítorskej zmluvy začínam pracovať na audítorských testoch, pričom periodicitu návštev si dohodnem osobne tak, aby sme zohľadnili Vaše časové požiadavky a zároveň zabezpečili overenie všetkých dokladov do koncoročnej uzávierky.


Ručenie

Ručenie za vykonané audítorské služby nám vyplýva z nariadenia Slovenskej komory audítorov a zákona o audítoroch.
Audítori majú povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu oza spôsobenú škodu.


Odmena za služby


Cena auditu je predmetom osobného rokovania s predstaviteľmi oboch spoločností / podľa deklarovaného počtu dokladov , dosiahnutého obratu a rizikovosti účtovných transakcií.


Naši klienti

Obchodné spoločnosti
Mestá a obce
Poľnohospodárske družstvá
Politické strany
Neziskové organizácie


Medzi najvýznamnejších klientov patria resp. patrili:

Gemernákup a.s.
Unicorn ESK s.r.o.
bestAutomax s.r.o.
Cason Consulting s.r.o.
Continental Tabacco Slovakia s.r.o.

Správa o transparentnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky