Audit01

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


KK- ECONOMIC

Sme dynamická spoločnosť, poskytujúca komplexné služby klientom na profesionálnej úrovni v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, auditu a ekonomického poradenstva pre živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a veľké podnikateľské spoločnosti.
Firma má 10 zamestnancov. Siedmi zpracujú na účtovnom oddelení, dvaja pracujú na mzdovom oddelení a vykonáva kontrolu správnosti účtovania.
O úspešnosti našej firmy svedčí aj neustále sa zvyšujúci záujem obchodných spoločností a podnikateľov o účtovné a poradenské služby firmy KK-ECONOMIC. Majiteľkou a zároveň konateľkou tejto spoločnosti je Ing. Katarína Karczagová, ktorá je držiteľkou audítorskej licencie SKAK 469 a certifikovanou účtovníčkou  II. stupňa.



Prístup ku klientom

Osobitný a individuálny prístup ku každému klientovi a prispôsobovanie sa ich požiadavkám.


Prečo si vybrať práve nás?

  • odbornosť – sme zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva, miezd a auditu rôznych typov domácich aj zahraničných spoločností. To si od nás vyžaduje široký prehľad v neustále sa meniacich daňových zákonoch a vám zaručí väčšiu bezpečnosť a istotu, že  nami poskytnuté služby sú skutočne kvalitné.

  • profesionalita a spoľahlivosť - zaručene spracujeme vaše účtovníctvo včas, kvalitne asprávne, v súlade s platnými zákonmi SR.

  • flexibilita - prispôsobíme sa špecifickým požiadavkám jednotlivých klientov. Ak si klient praje, tak v prípade potreby môžeme niektoré služby poskytnúť aj priamo u klienta.

  • diskrétnosť - zachovávame mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s vašimi obchodnými aktivitami v rámci zákona SR.





Služby poskytnuté spoločnosťou
KK – ECONOMIC - záruka kvality


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky