Audit01

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úžitočné linky

Úžitočné linky

www.zrsr.sk - Živnostenský register Slovenskej republiky
www.orsk.sk - Obchodný register Slovenskej republiky
www.drsr.sk/wps/portal - Portál daňovej správy
www.justice.gov.sk - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
www.finance.gov.sk - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

www.socpoist.sk - Sociálna poisťovňa
www.vszp.sk - Všeobecná zdravotná poisťovňa
www.dovera.sk - Dôvera zdravotná poisťovňa
www.unionzp.sk - Union zdravotná poisťovňa
www.szp.sk  - Spoločná zdravotná poisťovňa

www.skau.sk - Slovenská komora audítorov
www.skdp.sk - Slovenská komora daňových poradcov
www.skcu.sk - Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
www.zbierka.sk - Zbierka zákonov SR
www.nrsr.sk - Národná rada SR
www.statistics.sk - Štatistický úrad SR
www.colnasprava.sk - Colná správa
www.nbs.sk - Národná banka Slovenska

http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/c/zdravotne-poistovne.html - Zdravotné poistovneNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky